Gratis frakt från 40 euro

För 17:00 beställd, levererad dagen efter

kwaliteit har med oss prioritet

Varukorg

Din vagn är tom

Fortsätt handla

Vetenskapen bakom lätt vs tungviktsträning

Skriven av: Julian Cornelissen

|

|

Dags att läsa 5 min

Vetenskapen bakom lätt vs tungviktsträning

I världen av fitness och bodybuilding är ett av de mest diskuterade ämnena effektiviteten av lätt kontra tung styrketräning, dvs låga eller höga repetitioner, för optimal muskeltillväxt. Denna diskussion går utanför gymmets väggar och är ett centralt tema i otaliga nätforum, tidningar och bland vetenskapliga studier. Frågan som många tänker på är: "Är det bättre att lyfta lätta vikter med ett högt antal reps, eller tunga vikter med ett lågt antal reps för maximal muskelhypertrofi?" Den här bloggen går djupt ner i vetenskapen bakom dessa träningsmetoder för att ge ett tydligt och välgrundat svar på denna långvariga fråga.

 

Valet mellan lätt och tung styrketräning är inte bara en fråga om personliga preferenser eller traditionella träningsmetoder. Det kommer till kärnan i hur våra muskler reagerar på olika typer av stress och stimuli. För att svara på denna fråga måste vi först förstå vad träningsintensitet betyder i styrketräningssammanhang och hur det påverkar muskeltillväxten. Träningsintensitet definieras ofta som procentandelen av en persons maximala enstaka repetition (1RM) som används under en träning. Detta koncept är avgörande eftersom det direkt påverkar antalet repetitioner du kan utföra och vilken typ av muskelfibrer som är engagerade under din träning.

 

Genom att inse komplexiteten i muskelfysiologi och variationen i individuella reaktioner på träning, strävar vi efter att ge en nyanserad och djupgående förståelse för hur lätt och tung styrketräning var och en unikt bidrar till muskeltillväxt och övergripande fysisk utveckling. Så låt oss börja denna utforskning av styrketräningens fascinerande värld, beväpnade med vetenskaplig kunskap och ett öppet sinne för att reda ut myterna och missuppfattningarna kring lätt kontra tung styrketräning.

Konceptet med träningsintensitet i styrketräning

När vi pratar om träningsintensitet i styrketräningssammanhang dyker vi ner i en fundamental aspekt som ligger till grund för hur vi strukturerar våra träningspass och hur vår kropp reagerar på dem. Träningsintensitet definieras ofta som procentandelen av en persons maximala enstaka repetition (1RM) som används under en träning. Detta koncept är avgörande för att förstå effektiviteten av olika träningsregimer, inklusive valet mellan lätta och tunga vikter.

 

 1. Definition av 1RM

1RM står för 'one-rep maximum', eller den maximala vikt någon kan lyfta för en enda repetition. Detta är ett standardmått inom styrketräning för att bestämma en individs maximala styrka. Det är ett dynamiskt värde som kan förändras när man blir starkare.

 

 1. Andel av 1RM 

Intensiteten på ett träningspass uttrycks ofta som en procentandel av 1RM. Till exempel, om någons 1RM i bänkpress är 100 kg, då är 80 % av det 80 kg. Denna procentsats avgör hur hårt du tränar i förhållande till din maximala kapacitet.

 

 1. Förhållandet mellan intensitet och upprepningar

Det finns ett omvänt förhållande mellan intensitet (procent av 1RM) och antalet reps du kan utföra. Ju högre procentandel av din 1RM, desto färre reps kan du göra. Till exempel, vid 90% av din 1RM kanske du bara kan utföra 3-4 reps, medan du vid 50% kanske kan göra 10-12 reps.

 

 1. Inverkan på muskelfiberaktivering

Olika intensitetsnivåer aktiverar olika typer av muskelfibrer. Tyngre vikter (höga procentandelar av 1RM) riktar sig mot de snabba (typ II) muskelfibrerna, som har större tillväxtpotential men också tröttnar snabbare. Lättare vikter (låga procentsatser på 1RM) aktiverar mer de långsamma (typ I) muskelfibrerna, kända för sin uthållighet.

 

 1. Träningsintensitet och muskeltillväxt

Träningsintensiteten spelar en avgörande roll för muskelhypertrofi (tillväxt). Medan tunga vikter med låga reps är effektiva för att bygga styrka och stimulera muskeltillväxt, kan lättare vikter med högre reps också inducera betydande muskeltillväxt, speciellt om seten utförs till nära eller fullständig muskelsvikt.

 

 1. Balans i träningsintensitet

Ett effektivt träningsprogram varierar i intensitet för att rikta in sig på olika muskelgrupper och fibertyper. Detta säkerställer en omfattande muskelutveckling och minskar risken för skador och överträning.

 

 1. Personlig anpassning

Det är viktigt att inse att den idealiska träningsintensiteten varierar från individ till individ, beroende på faktorer som träningserfarenhet, ålder, kön och personliga mål. Till exempel behöver en nybörjare ett annat tillvägagångssätt än en erfaren styrkeidrottare. 

grote biceps

Fodralet för lättare vikter och höga reps

Förespråkare för att använda lätta vikter betonar att att utföra övningar med höga repetitioner orsakar betydande metabolisk stress, en avgörande faktor för att stimulera muskeltillväxt. Detta tillvägagångssätt, som ofta upplevs som mycket effektivt, leder till en intensiv muskelpump, en känsla där musklerna tillfälligt sväller och känns fastare. Denna känsla är inte bara psykologiskt motiverande, utan bidrar också till den fysiologiska miljön som bidrar till muskeltillväxt. Intressant nog visar nya studier att träning med höga reps, med cirka 30 % av din 1RM, kan ge liknande resultat i muskelhypertrofi som att träna med tyngre vikter i de mer traditionella repintervallen för bodybuilding, som är cirka 80 % av din 1RM . Dessa fynd tyder på att muskeltillväxt inte enbart är beroende av att lyfta tunga vikter, utan även kan uppnås effektivt med lättare vikter, förutsatt att träningens intensitet och volym är tillräcklig.


Överväganden för låg- och högrepetitionsträning

När man överväger effektiviteten av träning med låg och hög repetition i styrketräning är det viktigt att förstå de unika fördelarna och potentiella begränsningarna för var och en. Dessa överväganden är avgörande för att utveckla ett balanserat och effektivt träningsprogram som möter individuella mål och behov.

 

Låg repetitionsträning


 1. Styrka och muskelmassa: Träning med låg repetition, ofta utförd med tyngre vikter (t.ex. 85-100 % av 1RM), syftar till att öka styrka och muskelmassa. Denna träning stimulerar de snabba (typ II) muskelfibrerna, som har en större potential för styrkeutveckling och hypertrofi.
 2. Risk för skador: Även om det är effektivt, medför det att lyfta tunga vikter en ökad risk för skador, särskilt om tekniken är felaktig. Det är viktigt att bibehålla korrekt form och teknik och att inte överbelasta, särskilt med komplexa eller sammansatta övningar.
 3. Trötthet och återhämtning: Träning med tunga vikter kan leda till betydande muskel- och CNS (centrala nervsystemet) trötthet, vilket kräver en längre återhämtningstid. Detta bör beaktas vid planering av träningsfrekvenser och volymer.

Högrepetitionsträning


 1. Uthållighet och muskeldefinition: Högrepetitionsträning, utförd med lättare vikter (t.ex. 50-70% av 1RM), förbättrar muskeluthålligheten och kan bidra till bättre muskeldefinition. Denna träning fokuserar mer på de långsamma (typ I) muskelfibrerna.
 2. Metabolisk stress: Som tidigare nämnt skapar högrepetitionsträning betydande metabolisk stress, vilket kan leda till muskeltillväxt. Detta tillvägagångssätt är också effektivt för att stimulera hormonella reaktioner som är fördelaktiga för muskelreparation och tillväxt.
 3. Tillgänglighet och säkerhet: Träning med hög repetition är ofta mer tillgänglig för nybörjare och är generellt sett säkrare, särskilt för de som är nybörjare inom styrketräning eller återhämtar sig från skador.
 4. Mental utmaning: Att utföra ett stort antal repetitioner kan vara mentalt utmanande och kräver starkt fokus och uthållighet. Det kan också kännas monotont, vilket vissa idrottare tycker är demotiverande.

Genom att ta hänsyn till dessa överväganden kan vi göra ett mer välgrundat val om hur vi integrerar låg- och högrepetitionsträning i våra träningsscheman. Det är viktigt att hitta en balans som inte bara stödjer fysiska mål, utan också tar hänsyn till personliga preferenser, livsstil och förmåga att återhämta sig.

Fördelarna med ett tillvägagångssätt med blandad representant

Olika repintervall aktiverar olika muskelbyggande vägar. Träning med hög repetition utlöser metabol stress och riktar sig mot långsamma muskelfibrer, medan lågreps, tung styrketräning skapar hög mekanisk spänning, stimulerar snabba muskelfibrer och främjar styrka. Att införliva en mängd olika repintervall i din träning kan leda till mer omfattande muskelutveckling.

 

paypal-logotyp paypal